iqoo 10 pro-世界杯正规买球

iqoo 10 pro
iqoo 10 pro快充越级,工程机充满电只需12分钟
搭载200w闪充技术
iqoo 10系列暂定7月登场,搭载200w闪充技术
有望将充电时间缩短到个位数。
1